Book to Movie: Ring (1998)

The Book to Movie of Month
 • Author: Koji Suzuki
 • Pages: 282
 • Audio: NA
The Book to Movie of Month
 • Director: Hideo Nakata
 • Screen Writer: Hiroshi Takahashi
 • Running Time: 1 hour and 35 minutes

Cast:Characters

 • Nanako Matsushima as Reiko Asakawa
 • Hiroyuki Sanada as Ryūji Takayama
 • Rikiya Ōtaka as Yōichi Asakawa
 • Miki Nakatani as Mai Takano
 • Yuko Takeuchi as Tomoko Ōishi
 • Hitomi Sato as Masami Kurahashi
 • Daisuke Ban as Dr. Heihachiro Ikuma
 • Rie Inō as Sadako Yamamura
 • Masako as Shizuko Yamamura
 • Yōichi Numata as Takashi Yamamura
 • Yutaka Matsushige as Yoshino
 • Katsumi Muramatsu as Kōichi Asakawa